HANA HATAE

Škola života mě v roce 2006 přivedla (přes dlouhodobou krizi, několik ohrožení života, úrazů a operací) na cestu hledání jiného způsobu života. Přes studia a pracovní zkušenosti v mnoha oborech jsem se nakonec rozhodla pro vlastní kreativní cestu.

 Velký trn z paty mi v životě vytrhlo shiatsu a je pro mě velkou výzvou a motivací používat tuto techniku i pro blaho jiných lidí. Pro své průvodcování po krajinách lidského těla a duše používám i jiné techniky, které jsem sama prošla, vyzkoušela a naučila se na kurzech, které jsem absolvovala. Pro zvědavce tu mám výčet svého vzdělání v oborech alternativních (viz. níže). Ve standardním vzdělávacím systému jsem vystudovala Masarykovo gymnázium v Plzni, Obchodní akademii v Karlových Varech (obor cestovní ruch) a svůj bakalářský titul jsem získala na Západočeské univerzitě v Plzni. 

„Ať se vody usadí a uvidíš měsíc a hvězdy, které se odrážejí ve tvém vlastním bytí.“ 

– Rumi