Během října se společně můžeme sejít na několika večerních a dvou celodenních workshopech v

v Otvicích u Chomutova

a

Klatovech

výpravy za vnitřními poklady