Během listopadu se společně můžeme sejít na několika večerních workshopech v

v Otvicích u Chomutova

a

Klatovech

výpravy za vnitřními poklady