V májovém čase jsem pro vás připravila zážitkový seminář na řece Berounce plný nových zkušeností a zážitků s názvem Zrcadlo řeky.

 

AURA-SOMA A SHIATSU VE STUDIU TADEÁŠ V PLZNI

Zahájila jsem svou konzultační činnost a práci s Aura-somou v Plzni, ve studiu Tadeáš. Tady se také můžete objednat na shiatsu ošetření.

 

 

výpravy za vnitřními poklady